Profil Kandydata na Kierowcę

Profil kandydata na kierowcę (PKK) to zestaw danych i informacji o osobie ubiegającej się o prawo jazdy który jest generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym z wykorzystaniem którego Starosta wykonuje czynności związane z wydawaniem praw jazdy.

Tworzenie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

1.Każda osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. B powinna przed przystapieniem do szkolenia pozyskać Profil kandydata na kierowcę (PKK) w Urzędzie Miasta (Starosty).

2. Dokumenty , które należy złożyć bądź przedstawić celem utworzenia profilu kandydata na kierowcę :

  1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia (do pozyskania w biurze OSK Drogowskaz),
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (badanie lekarskie można wykonać na miejscu w biurze OSK Drogowskaz)
  3. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm ,
  4. zgoda rodzica lub opiekuna – dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat,
  5. dokument tożsamości ( do wglądu ).

3. Profil kandydata na kierowcę generuje się również w przypadkach:

  1. wymiany z zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym;
  2. osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji przy staraniu o przywrócenie uprawnienia lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, cofniętego lub zatrzymanego powyżej 12 miesięcy – osoba, która została skierowana na badania lekarskie i/lub psychologiczne powinna przedstawić wymagane orzeczenie lekarskie i/lub psychologiczne;

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów wymagane dane wprowadza się do systemu teleinformatycznego i dla każdej kategorii prawa jazdy generuje profil kandydata na kierowcę.

Sprawę załatwia w Krakowie Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Referat Praw Jazdy:


O nas

OSK Drogowskaz od szeregu lat specjalizuje się w szkoleniach w zakresie prawa jazdy kat. B.

Kursy prowadzone są przez wykfalifikowanych wykładowców i instruktorów z wyższym wykształceniem technicznym i pedagogicznym.

Dane kontaktowe

Telefon: 609 533 454
E-mail: [email protected]
Strona Internetowa: www.drogowskaz-krakow.pl

Zespół Szkół Zawodowych (HTS)
Huty im. Tadeusza Sendzimira,
Os. Złotej Jeśieni 2
Kraków