Badania lekarskie

Badania lekarskie przeprowadza się w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Każda osoba ubiegająca się o uzyskanie prawa jazdy jest obowiązana do wykonania takich badań i musi uzyskać orzeczenie lekarskie przed przystąpieniem do kursu. Badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej.

Powyższe badania może przeprowadzać tylko lekarz posiadający specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy.

W celu ułatwienia dostępu do takiego lekarza na życzenie osób zainteresowanych kursem badania lekarskie są organizowane na miejscu w Ośrodku po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

Lekarz może być dostępny  w każdą czwartek w godz. 14.00 - 18.00, lub w innym  czasie po uprzednim umówieniu się przez telefon nr 501 396 856. (lekarz: Maria Świeboda, os. Na Lotnisku 1, lokal U20)

O nas

OSK Drogowskaz od szeregu lat specjalizuje się w szkoleniach w zakresie prawa jazdy kat. B.

Kursy prowadzone są przez wykfalifikowanych wykładowców i instruktorów z wyższym wykształceniem technicznym i pedagogicznym.

Dane kontaktowe

Telefon: 609 533 454
E-mail: [email protected]
Strona Internetowa: www.drogowskaz-krakow.pl

Zespół Szkół Zawodowych (HTS)
Huty im. Tadeusza Sendzimira,
Os. Złotej Jeśieni 2
Kraków